/ БГНЕС
Парламентарната Комисия по превенция и противодействие на корупцията обсъжда три законопроекта за разделяне на КПКОНПИ на две комисии – едната за противодействие на корупцията, а другата за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Като първа точка от дневния ред комисията следва да разгледа на първо четене Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, внесен от служебното правителство на 13 април 2023 г. Законопроектът за противодействие на корупцията, внесен от Кирил Петков и група народни представители на 26 април 2023 г., също ще бъде разгледан от комисията на първо четене. Трета точка от дневния ред е първо гласуване на внесения от Десислава Атанасова и група народни представители на 2 юни 2023 г. Законопроект за противодействие на корупцията.

Заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев поясни какви са целите на законопроекта, внесен от МС, а именно КПКОНПИ да бъде разделена на Комисия за противодействие на корупцията и на Комисия за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Той посочи, че една от главните причини е необходимостта от промяна на сега действащата КПКОНПИ, преодоляване на дефицитите в нормативната уредба и др. „Основните предлагани промени са дейността на Комисията за противодействие на корупцията е концентрирана в две направления – превенция на корупцията чрез събиране и анализ на информация, другото е разкриването и преследването на престъпления, които се приемат като противоконституционни – изпиране на пари, търговия с влияние и пр.“, отбеляза Дечев.

Заместник-министърът на правосъдието подчерта, че се предвиждат съществени промени в действащия закон за противодействие на корупцията.

Законопроектът на ПГ на „Продължаваме промяната“ също има за цели КПКОНПИ да бъде разделен на две отделни комисии.

Той също има за цел КПКОНПИ да бъде разделен на Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество и на Комисия за противодействие на корупцията.

Заместник-председателят на КПКОНПИ Антон Славчев подчерта от своя страна, че налагането на тази промяна е продиктувана от заложеното в ПВУ. “Ние смятаме, че това ще бъде едно добре решение от ваша страна и включването на разследващи функции в антикорупционния орган ще доведе до по-добри резултати“, каза още той.
БГНЕС