парникови емисии
парникови емисии / iStock/Getty Images
КНСБ апелира България да не поема ангажимент за осигуряване на 40% намаление на годишните емисии на СО2 от сектор електроенергетика до 2026 година спрямо 2019 г., защото това ще ни обвърже с условия за дълбока промяна в комплекса "Марица изток" още в следващите 3 години, а при сегашната ситуация това е недопустимо. 

Това посочват от КНСБ в своя позиция по Плана за възстановяване и устойчивост въз основа на анализ, направен на проектите, публикувани на 11 март 2022 г. Становището е одобрено заседание на Изпълнителния комитет на Конфедерацията на 29 март.

КНСБ настоява да се предприемат стъпки за предоговаряне на сроковете за реализация на дейностите по Териториалните планове за справедлив преход, които ще са необходими не по-рано от 2030 година. Същевременно да се ускори планирането на мерките на местно ниво, които следва да се реализират изпреварващо. Същото важи и за реализация на реформата, свързана със създаването на държавно предприятие „Конверсия на въглищни региони” и за организацията на мащабно производство на батерии у нас, и то именно в комплекса Марица изток, посочват от КНСБ. 

От Конфедерацията допълват, че на този етап липсва цялостното представяне на стратегията за справедлив енергиен преход и запазването на сигурността на доставките – по тази причина е важно да се настоява за актуална енергийна стратегия, която да покаже мястото на предлаганите инициативи в общата рамка на енергийното ни развитие и осигуряване на заместващи базови мощности след 2030 година.