/ ThinkStock/Getty Images
С наредба правителството ще коригира минималния и максималния размер на застрахователните суми, които се изплащат при лекарска грешка. Документът ще бъде гласуван на днешното заседание на кабинета и обхваща работата на около 31 хиляди лекари, 8500 зъболекари, 6100 фармацевти и над 39 хиляди специалисти по здравни грижи.
 
Наредбата определя минималните и максималните суми по риск - виновно изпълнение на задълженията.

Акушер-гинеколог: Ние не сме убийци, но не сме и богове
 
Минималният праг в зависимост от вида на лечебното заведение и специалността на лекаря е между 30 000 и 150 000 лева. Максималната сума на застраховката е между 120 000 и 600 000 лева.
 
Според вносителите при обследването на съдебните дела за лекарска грешка до момента най-голям е процентът на платените обезщетения до 30 хиляди лева, а като най-рискови специалности са посочени хирургия, акушерство и гинекология, и ортопедия.

БЛС помоли за повече толеранс от обществото към българските лекари
 
Основният мотив за предложените диференцирани прагове е намаляване на разходите на лечебните заведения за застраховане в системата на здравеопазването.
 
В мотивите е посочено, че от 240 дела за лекарска грешка през последните десет години, само за една трета от тях е призната такава и са платени обезщетения.