Две сестри и един брат, на възраст между 10 и 16 години са най-младите потомци на Иван Вазов. Те са -  Рада, Вяра и Григорий.

Тримата са най-младите потомци на Иван Вазов по линия на неговия брат - д-р Кирил Вазов. Техният дядо е негов правнук.

„На много от приятелите си не казвам първоначално, че съм потомка на Вазов, за да не се сприятелят с мен само за това. Казвам им го по-нататък. Обикновено са много шокирани”, казва Вяра Вазова пред NOVA.

„Много хора дори не знаят, че има преки наследници на Вазов и в момента, в който разберат за това, съответно се наблюдава една изключително интересна реакция”, коментира Рада Вазова.

„Някои хора даже смятат, че Вазовият род е прекъснат. Аз гледам много да не го споменавам, защото хората имат много предубеждения за това”, добавя Григорий Вазов.
NOVA