/ ThinkStock/Getty Images
Община Сопот обяви конкурс за директор на Къща музей „Иван Вазов“, съобщи кметът Деян Дойнов.

Изисквания за длъжността са кандидатът да има висше образование степен магистър в направленията българска филология, история и археология, както и опит от три години в професионалното направление.

Предимство на кандидата биха донесли присъдени научни степени, опит в областта на музейното дело и културата, участие в разработването и реализацията на програми и проекти, и чуждоезикова подготовка. Конкурсът ще включва защита на концепция за дейността и развитието на Къща музей „Иван Вазов” – Сопот за период от пет години, подробно разработена за първата от тях и събеседване, обясни Дойнов.

Концепцията трябва да съдържа анализ и оценка на състоянието на музея, основни проблеми на функционирането му, тенденции и възможности за развитието на музея като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа, определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им.

Документите се подават в деловодството на Община Сопот до 20 юни включително.
БТА