/ БСП, архив
"Инспекцията по труда в Пловдив е установила нарушение на трудовото законодателство и е потърсена административна отговорност на работодателя". Това информира министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков в отговор на въпрос на Крум Зарков ("БСП за България") в рамките на парламентарния контрол относно "Либхер-Хаусгерете Марица" ЕООД.

Поводът за въпроса е проведена през април стачка с искане за увеличаване на заплатите, на ваучерите за храна и за заплащане на възнаграждения за положен извънреден труд. За да защитят своите искания в предприятието се учредява синдикална секция към КТ "Подкрепа" и към работодателя е изпратена покана съгласно Закона за уреждане на трудови спорове, преговори обаче не са се състояли, посочи Зарков. 

Георги Гьоков каза, че във връзка с получен на 15 април сигнал е направена проверка по спазване на трудовото законодателство. При извършената проверка е установено, че сигналът е основателен и действително на представителите на КТ "Подкрепа", включително на г-н Божидар Матеев, председател на синдикалната секция в предприятието, не се осигурява достъп до местата, където се извършва работа, както и въобще на територията на предприятието. С това работодателят извършва нарушение на трудовото законодателство, посочи той.

На 4 май е извършена повторна проверка в предприятието, при която е установено, че представителите на КТ "Подкрепа" отново не са допуснати до работните места. С това си действие работодателят не е изпълнил даденото от контролните органи на 20 април задължително предписание, поради това е потърсена административна отговорност на работодателя, заяви социалният министър.

При проверките на "Инспекция по труда" е установено, че в периода 14 април - 1 май т. г. са прекратени трудовите правоотношения на 32-ма работници, от тях на девет по взаимно съгласие след тяхна писмена молба, на пет лица в срока за изпитване и на 18 лица по повод писмени предизвестия до работодателя, съобщи Гьоков. 

Той коментира, че контролните органи на Инспекцията по труда нямат правомощия да изследват твърденията за оказана принуда за подписване на молби за прекратяване на трудов договор, компетентни по случая са органите на прокуратурата.

При направените проверки е установено, че Божидар Матеев, председател на синдикалната секция в предприятието, не е работник или служител в дружеството, а е изпратен на временна работа в него от предприятие, което осигурява временна работа, съобщи още Гьоков. От 9 май т.г. трудовото му правоотношение с предприятието за временна работа - "Изи Консулт" ООД, е било прекратено по взаимно съгласие.

Ето в този казус вие сте издали предписание, то не се спазва, сега ще наложите глоба, но големите предприятия често са по-склонни да платят глобата, отколкото да спазват законодателството, коментира в отговор Крум Зарков.
БТА