Дигитализацията на процеса по предписване и отпускане на лекарства многократно ще подобри проследяемостта на терапията и ще намали вероятността за допускане на грешки. Това съобщиха от Българския фармацевтичен съюз (БФС) по повод предложен проект за промени в наредбата за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

Промените, предложени преди дни от Министерството на здравеопазването, предвиждат от 1 май да отпадне изписването на лекарства на белите хартиени рецепти и да бъдат само електронни. От БФС посочиха, че чрез проекта се предвижда промяна само на формата на предписването, без да се ограничава лекарят в неговата дейност.

Нова функция намалява грешките при изписване на е-рецепти

Необходимо да се направят някои допълнения, добавиха от съсловната организация и посочиха, че трябва да се прецизира начинът на идентификация в електронна среда на предписващите и отпускащите лекарствените продукти лица. Хартиените рецепти, издадени извън България, трябва да се изпълняват по настоящия ред, посочиха още от организацията.

За лекарствените продукти, които някои аптеки приготвят на място, индивидуално за определени пациенти, също следва да се запази хартиената рецепта, добавиха от БФС. 

Фармацевтите предлагат да се въведе възможността за генерична замяна при отпускането на лекарства в аптеките, ако са спазени няколко условия - със съгласието на пациента да може да се отпусне друг лекарствен продукт, разрешен за употреба в страната, който има същото международно непатентно наименование, съдържа същото активно вещество, в същата лекарствена форма и в същата доза като на предписания лекарствен продукт; в случай на генерична замяна магистър-фармацевтът да уведомява пациента за крайните цени на всички налични в аптеката алтернативни лекарствени продукти, с които може да бъде извършена замяната.

Фармацевтите предлагат генерична замяна да не се допуска при терапия с биологични лекарствени продукти, с лекарства, които са обект на специално лекарско предписание (съдържащи наркотични вещества или вещества, които са рискови при неправилна употреба), с лекарства от групата на имуносупресорите за лечение на пациенти след трансплантация на органи, с лекарства, имащи специфичен начин на прилагане, от който зависи бионаличността на активното вещество (лекарства със специални устройства за прилагане). 

С въвеждането на електронно досие на пациентите и електронна рецепта, заместването ще бъде видимо за всички медицински специалисти. По този начин предписващите медицински специалисти ще могат да проследят какъв продукт е отпуснат. Фармацевтите припомниха, че лекарства с едно и също международно непатентно наименование имат одобрени при разрешаването за употреба едни и същи показания, противопоказания, взаимодействия и нежелани лекарствени реакции, което показва тяхната еквивалентност и гарантира спазване на изискванията за качество, ефикасност и безопасност.

Отговорността за заместването се носи изцяло от магистър-фармацевта, който въвежда данните за това в Националната здравно-информационна система, посочиха още от БФС.

За някои лекарства генерично предписване/заместване не е целесъобразно и/или възможно поради естеството на продуктите и липсата на взаимното им заместване по медицински или производствени показатели, допълниха от съсловната организация.

Фармацевтите предлагат още биотехнологичните и биологичните лекарства, инсулините и имуносупресорите да не подлежат на предписване по международно непатентно наименование. Проектът за промени е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане, чийто срок изтича днес.
БТА