/ iStock/Getty Images
Българските мъже живеят при родителите си почти до 32-годишна възраст, показват данни на Евростат за 2018 г., информира 24 часа.

Като цяло младите хора у нас късно напускат родната си къща - средно на почти 30 години. Така България се нарежда на пето място в Европа по този показател след Хърватия (32 години), Словакия (31 години), Малта и Италия. 

iStock/Getty Images

От другата страна на класацията се нареждат Швеция, където младите хора се изнасят средно на 18 години и половина, Дания и Финландия - на 20 и 21 години, съответно.

Евростат: Около 1,5 млн. българи живеят в материални лишения

В Европа повече от една трета (35,3%) от мъжете на възраст между 25 и 34 години все още живеят с родителите си през 2017 г. в сравнение с едва една пета (21,7%) от жените в същата възрастова група. Средно около един млад възрастен от четирима (28,5%) все още живее в родителския дом. Средно младите хора напускат домакинството на родителите на възраст 26 години в държавите-членки на ЕС.

НСИ: Жените у нас живеят 7 години по-дълго от мъжете

В почти всички държави-членки младите жени обикновено напускат домакинството си по-рано от мъжете. Изключение е Швеция (18,5 години за жените в сравнение с 18,4 за мъжете). Най-високите разлики между половете са регистрирани в Румъния (25.6 години за жените, в сравнение с 30.5 за мъжете), България (27.5 срещу 31.7), Хърватия (30.0 срещу 33.6).
24 часа