/ iStock/Getty Images
България е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз, съобщиха от НСИ.

С най-висока продължителност на живота са Испания (83.4) и Италия (83.1 години).

Средната продължителност на живота при мъжете у нас е 71.4 години, докато при жените е със 7.0 години по-висока - 78.4 години.

Евростат: Около 1,5 млн. българи живеят в материални лишения


За периода между 2008 и 2018 г. увеличението при мъжете е с 1.9 години, а при жените - с 1.8 години.

iStock/Getty Images

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.9 години по-висока (75.7 години), отколкото на населението в селата (72.8 години). Спрямо 2008 г. за населението в градовете увеличението е с 2.3 години, а за населението в селата е с 1.0 години.

Всеки трети българин не излиза с приятели заради финансови проблеми

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 16.1 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14.1 и 17.8 години. За периодa 2008 - 2018 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 1.2 години (0.9 за мъжете и 1.5 за жените).

Половината от българите не могат да си позволят неочаквани разходи

Очакваната продължителност на живота варира от 72.7 години в област Монтана до 76.6 години в областите София (столица) и Кърджали, като общо в осем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Силистра (8.5 години), а най-малка - в областите София (столица) и Шумен (6.0 години).