/ iStock/Getty Images
Министерският съвет одобри днес допълнителни трансфери в размер до 11 500 000 лева по бюджета на съдебната власт за 2021 г. за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2021г.

Съгласно Закона за съдебната власт неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за съответната година е за сметка на неизползвани наличности от предходната година и допълнителна субсидия от централния бюджет.