/ БГНЕС
България трябва да си постави цел да достигне брутен вътрешен продукт /БВП/ на глава от населението от 70 процента спрямо средноевропейския за период по-кратък от 10 години. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев по време на дискусията за представяне на втория стълб от Плана за възстановяване и устойчивост - "Зелена България".

По думите му, практиката на другите държави показва, че когато БВП стигне 70 поцента от средноевропейския, започват процесите на реемиграция. Дончев напомни, че България е вляза в ЕС с БВП близо 31 процента от средноевропейското ниво, а сега имаме БВП от 51 процента от средното.

Целта е в къс хоризонт да достигнем 70 на сто и въпросът е за колко време можем да успеем, коментира той. Според мен ние не можем да чакаме 12 - 13 години за следващите 20 процента ръст. Трябва да сме достатъчно мъдри и в същото време дръзки да си поставим национална цел това да се случи за период по-кратък от 10 години, каза вицепремиерът и допълни, че Планът за възстановяване и устойчивост е инструмент, който може и ще помогне за това.

Томислав Дончев отбеляза, че в няколко области, свързани с високата добавена стойност на икономиката, с реформа в енергетиката, с по-ускореното реформирането на някой тип инфраструктура му се иска да не бъдем толкова умерени в прогреса.

Министърът на земеделието Десислава Танева отбеляза, че в нейния сектор ще бъдат реализирани двата проекта, свързани с въвеждане на електронно земеделие и с възстановяване и модернизация на напоителните системи. Тя посочи, че ще има възможност чрез ваучери да се дигитализират земеделските стопнаства, за да въведат прецизни земеделски практики. По отношение на втория проект - плана за модернизация на "Напоителни системи", тя отбеляза, че с реализирането му в някои системи ще се достигне до 75 процента икономия на вода. Инидикативният бюджет за проекта е около 847 млн. лв., допълни тя.
БТА