Чист въздух ще има само с политическа воля и консенсус, смята министър Димов

Министърът на околната среда и водите Нено Димов
Министърът на околната среда и водите Нено Димов / БГНЕС, архив
"За да имаме по-чист въздух е необходим политически консенсус и воля за предприемане на непопулярни мерки. Конкретни резултати могат да бъдат постигнати само със съвместни действия на всички институции на национално и местно ниво". Това е казал министърът на околната среда и водите Нено Димов по повод полученото днес официално уведомително писмо от Европейската комисия, с което призовава България да изпълни изцяло решението на Съда на ЕС от 5 април 2017 г., съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

ЕСП: София няма план за справяне със замърсяването на въздуха

Съдът е установил, че България е нарушила задълженията си съгласно Директивата за качеството на въздуха, като не спазва изискванията за пределно допустимите концентрации на фини прахови частици в атмосферния въздух.

По думите на министър Димов общините са тези, които имат задължението за постигане на нормите за качество на атмосферния въздух, но голяма част от тях все още не припознават този проблем. "От ключово значение е той да се припознае и като национален и в решаването му да бъдат въвлечени всички отговорни институции с ясното съзнание, че без съвместни, последователни и съгласувани усилия няма да успеем да се справим", е призовал министърът.

Къде в България са дишали най-много мръсен въздух през отоплителния сезон?

От МОСВ припомнят, че за България изискването за постигане на нормите е било поставено още с приемането на страната като пълноправен член на ЕС през 2007 г.
 
През 2010 г. страната ни е била първата, срещу която Европейската комисия започва наказателна процедура.
 
ЕК настоятелно призовава България да въведе директивата за качеството на въздуха

На 5 април 2017 г. Съдът на ЕС е постановил решение срещу България за неспазване на нормите за фини прахови частици. С полученото на 8 ноември тази година официално уведомително писмо ЕК придвижва процедурата срещу България на следващ етап, като все още не се пристъпва към налагане на финансови санкции срещу страната.