Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна / IStock
Миналата година в центровете на Държавната агенция за бежанците са регистрирани 3712 непридружени деца бежанци. Основно те идват от Афганистан и Сирия.

Само от началото на годината те вече са 1382. Над 90 процента от тях са момчета. Това каза на пресконференция Любов Панайотова - директор на Фондация "Европейски институт".

Организацията започва работа по проект за подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица
Проектът, финансиран от Норвежкия финансов механизъм, цели да повиши капацитета и да подобри механизма на взаимодействие на националните институции и неправителствени и международни организации, работещи в областта на убежището и миграцията на непридружени малолетни и непълнолетни.

Необходимо е да бъде насочено вниманието на институциите и обществеността към особено уязвимото положение на непридружените деца бежанци. За целта трябва да бъдат идентифицирани съществуващите проблеми и трудности и да бъдат дадени препоръки на компетентните институции. В рамките на проекта е предвидено да бъде разработен профил на непридружените малолетни и непълнолетни лица в България. Ще бъде изградена уеб базирана пътна карта, каза Панайотова.

Според социолога доц. д-р Антоний Гълъбов социализацията на тези деца е много важна, както и обстоятелството дали са избягали от семейството си или са пристигнали у нас, защото вече нямат родители. По думите му тези деца са в риск по много параметри. 

Проблемът назря през последните пет-шест години. Оказа се, че ЕС не разполага с правни лостове, за да въздейства върху това предизвикателство, каза Иван Шаренков - правен консултант по миграционните въпроси, ръководител на юридическия екип на проекта.
БТА