/ Летище София
Летище София удължава работното време на безплатния междутерминален транспорт. Той става денонощен, като от 20.00 до 08.00 ч. автобусът ще превозва пътниците между двата терминала.

Всички пристигащи вечерни полети на Летище София вече ще са на Терминал 2

Промяната се въвежда заради решение за преместването на пристигащите вечерни полети, а целта е да се улесни по-бързата обработка на документите и преминаването на пътниците

От 9 август, всички полети, които пристигат в часовия диапазон 20:00-08:00 ч., ще се обслужват само на Терминал 2. сички бизнес полети, независимо от времето на кацане, продължават да се обслужват на Терминал 1.