/ / iStock/Getty Images
Българската стопанска камара (БСК) започва проект за насърчаване на по-дългия трудов живот, съобщиха от пресцентъра на камарата.

Проектът "Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа" се финансира с 1,7 млн. лева от Европейския социален фонд чрез ОП "Развитие на човешките ресурси" и ще бъде изпълняван от БСК, в партньорство с КНСБ, през следващите две години. Проектът ще подкрепи 10 икономически сектора, 120 предприятия и 2000 заети.

Основните цели са да се увеличи дела на заетите чрез насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа; приспособяване на политиките по управление на хора в предприятията и на индустриалните отношения към променящите се демографски тенденции и застаряване на работната сила и създаване на предпоставки за развитието на т.нар. "сребърна икономика".

/ iStock/Getty Images

Цели се и развитие на социално партньорство за осигуряване и поддържане на работна среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните генерации, и нуждата от трансфер на знания и опит между поколенията на работното място. Създаденият капацитет и натрупаният опит по проекта ще подпомогнат партньорството и ефикасността в разработването и практическото осъществяване на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора (2019-2030).

От камарата цитират демографски данни в подкрепа на необходимостта от насърчаване на по-дългия трудов живот. За 26 години, в периода 1992-2018 г., средната продължителност на живота на населението в България се е увеличила със седем години. Прогнозите за следващите 30 години са, че средната продължителност на живота ще надхвърли 85 години. Човешкият потенциал на т.нар. "трето поколение" става все по-важен, се посочва в съобщението.

/ iStock/Getty Images

Около 1,5 млн. пенсионирали се български граждани разполагат с капацитет (опит, знания, мъдрост), за да продължат да допринасят за обществото, и трябва да им се даде възможност да останат на пазара на труда и да бъдат професионално активни за по-дълъг период, допълват от Стопанската камара. В съобщението се отбелязва обаче, че има разумна възрастова граница за професионална активност, която е различна за отделните хора, но обикновено гравитира около 70-75 години.

По-възрастните работници на 55-65 и повече години са все по-голяма част от работната сила в България. През 2003 г. те са съставлявали 12%, докато през 2019 г. вече са над 23%. Според изследване на Световната банка (2016) страната ни е на едно от първите места по рязък спад на трудоспособното население. През 2010 г. средната възраст на работната сила е била 35-39 г., но съгласно прогнозите до 2030 г. тя ще стане 50-54 г. и, ако тенденцията се запази, до 2050 г. средната възраст на трудоспособното население у нас ще бъде 60-64 години. Днес трима работещи в България подкрепят един пенсионер (3/1). След 40 години това съотношение ще бъде 1,7/1, посочват от БСК.