Солени глоби за чиновниците, ако бавят излишно граждани и фирми
Солени глоби за чиновниците, ако бавят излишно граждани и фирми / ThinkStock/Getty Images

Управляващите предлагат сериозно повишение на глобите за чиновници, които искат от фирми и граждани да им носят на хартия информация, която вече фигурира в електронен регистър.

Това предвиждат промените в закона за електронното управление, пише „Сега".

Минималната глоба за неоснователно поискан документ ще скочи от 50 на 150 лева, а максималната - на 750 лв. Най-високата санкция, която може да бъде наложена на дадена институция за допуснато нарушение по закона, се вдига от 3000 на 30 хил. лева.

Увеличава се глобата за длъжностно лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по отношение на мрежовата или информационната сигурност, и става от 500 до 3000 лв. Всички тези глоби са за случаите, в които не е извършено престъпление.

И в момента законът забранява администрацията да изисква от гражданите и фирмите "представянето или доказването на вече събрани или създадени данни". Според изискванията към всяка община или държавно ведомство служителите им "са длъжни да ги съберат служебно от първичния администратор на данните". Например при извършване на дадена услуга, вместо да се иска актуално състояние на фирма, удостоверение за липса на данъчни задължения или за семейно положение, съответната служба трябва да си направи справка по регистрите.

Въпреки че законът е в сила от 2008 г., очевидно той не действа. В мотивите към новия проект се признава, че вече 15 години отделните администрации си правят свои електронни регистри, които обаче така и не са обединени в един информационен масив, така че всяка служба да има достъп до системата на друга.

Досега не е посочено дали някъде е наложена глоба за поискана бележка с данни, които са налични в регистрите на държавата или общините. Ако обаче промените бъдат приети, ще трябва задължените по закона служители да го спазват и глобите да се налагат. Гражданите и фирмите пък имат пълно основание да си търсят правата, записани в закона.