Ред за отпускане и изплащане на приетите от Министерския съвет еднократни социални помощи
Ред за отпускане и изплащане на приетите от Министерския съвет еднократни социални помощи / снимка: Sofia Photo Agency, архив

Министерството на труда и социалната политика оповести реда за отпускане на еднократните социални помощи, приети на заседанието на правителството на 3 април тази година:

Еднократна енергийна помощ

До десет работни дни Агенцията за социално подпомагане ще започне приемането на молби-декларации за отпускане на еднократна финансова помощ за отопление в размер на 65,72 лв. на хората, които надхвърлят диференцирания минимален доход за отопление с до 10 лв. Ще се взима предвид доходът за 6 последователни месеца между 01.01.2012 и 30.09.2012 г. , като по този начин се осигурява равнопоставеност с хората, на които вече са отпуснати енергийни помощи за отоплителния сезон 2012 - 2013 г.

Няма нужда да подават нови молби хората, които вече са подавали такива молби преди началото на отоплителния сезон 2012 - 2013 г. и са получили откази заради надхвърляне на диференцирания минимален доход с до 10 лв.

Хората с откази ще получат еднократната помощ за отопление в размер на 65,72 лв. в края на април 2013 г. Хората, които тепърва ще подават молби-декларации и отговарят на критериите, ще получат еднократната помощ в края на май 2013 г. Помощите ще бъдат изплащани по банков път или на каса според желанието на хората, заявено в самите молби-декларации.

Еднократна помощ за майки с деца между 1 и 2 години

Право на еднократна помощ в размер на 50 лв. имат осигурените майки с доход до 350 лв. на член от семейството, на които е отпуснато обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години в периода от 1 януари 2013 г. до влизане в сила на приетото постановление на Министерския съвет.

Еднократната помощ ще бъде изплатена заедно с детските надбавки в края на май 2013 г.

Еднократна помощ за деца с увреждания

Еднократната помощ от 50 лв. за децата с увреждания ще бъде изплатена заедно с детските надбавки в края на април.