Преговорите със CSN за производство на кокс в „Кремиковци без резултат
Преговорите със CSN за производство на кокс в „Кремиковци без резултат / Sofia Photo Agency

Преговорите между представителите на бразилската компания CSN и ръководството на „Кремиковци" АД за производство на кокс завършиха без резултат, съобщиха от Министерството на икономиката и енергетиката.

Синдикът на „Кремиковци" Цветан Банков информира официално за това в писмо до министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Банков е категоричен, че предложеният от бразилската компания нов вариант на договор е практически неосъществим.

Във връзка с това започва изпълнението на плана за спиране на доставките от природен газ за комбината. Това се извършва в тясна координация между „Булгартрансгаз" и ръководството на „Кремиковци" АД.

Ръководството на "Кремиковци" е уведомило Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в София, че спирането на газоподаването към комбината ще бъде извършено в светлата част на деня съгласно утвърден авариен план. Това информират от екоинспекцията.

Екип на РИОСВ - София ще бъде на място в 8 часа, когато се очаква да започне извеждането на производствените мощности и фактическото спиране на природен газ към металургичния комбинат, за да осъществи контрол на целия процес.

По разпореждане на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров от 7 май мобилната лаборатория извършва измерване на качеството на атмосферния въздух. Измерените моментни стойности на вредни вещества в атмосферния въздух в района на металургичния комбинат не превишават пределно допустимите концентрации.