/ Thinkstock/Getty Images
Около 70 процента от наетите на работа българи получават по-ниска заплата от средната за страната. Този извод от изследване на Националния статистически институт преди три години е валиден и в момента, показва анализ на КНСБ за издръжката на живот през последното тримесечие на миналата година.
 
Според анализа средното увеличение на заплатите в страната през изминалата година се дължи на ускореното наемане на кадри във високоплатените отрасли като информационните технологии и застраховането, където и заплащането е нараснало с между 7 и 8 процента за година. Паралелно с това броят на работещите в нископлатените отрасли се е увеличил с 57 хиляди души. Данните от изследването показват, че за нормалната издръжка на живот българинът трябва да разполага с 563 лева месечно, но над 5 милиона души у нас живеят с по-нисък доход.
 
Като стъпват на изследването на НСИ за заплатите на работещите българи, от КНСБ твърдят, че около 70 процента от наетите на работа получават по-малко от 940 лева месечно. С двойно по-високи заплати се отличават сектори като информационни технологии, застраховане и в енергийната сфера. На другия полюс са работещите в нископлатените отрасли, които получават между 500 и 700 лева, и броят им нараства. Освен това се наблюдава намаление на заплатите, както е в хотелиерството, обясни Виолета Иванова от КНСБ.
 
Намаление на средната работна заплата с 0.3 на сто, а увеличение на наетите с 3.4 процента показва, че в този браниш интерес представлява наемането по-скоро на нискоквалифицирани работници, които като цяло дърпат групата на получаващите средна заплата в този бранш на по-ниски нива, обясняват от профсъюза.