/ ThinkStock/Getty Images
Докато някои хора изразяват притеснения относно липсата на регулации и стандарти около Blockchain технологията, по-голямата част от бизнеса вече са поели по пътя на внедряването на технологията по един или друг аспект, за да подобрят своята ефективност, като тази информация се потвърждава и от две независими професионални проучвания. Първото от тях е дело на PwC (PricewaterhouseCoopers) а второто – на Deloitte. Те показват, че по-голямата част от анкетираните компании вече имат внедрени технологични проекти, а от другите всяка трета фирма има проект, който е в процес на разработка.

Докладът на PwC обхваща 600 анкетирани членове на ръководствата на компании от различен размер. Според проучването на PwC 84% от запитаните отговарят, че техните са активно участващи във внедряването на Blockchain, като от тях: 20% са във фаза на проучване, 32% са във фаза на deploy, 10% технологията е внедрена пилотно, 15% поддържат т.нар. „production blockchain ledger” и едва 7% са паузирали своите проекти.

Според проучването на Deloitte, резултатите от проведеното допитване показват 74% виждат „добра бизнес възможност“ в технологията, а 34% от запитаните отговарят, че вече имат blockchain проект в разработка, 41% - че имат проект в процес на deploy, който ще стартира в рамките на следващите 12 месеца.
softuni.bg