Добивът на полезни изкопаеми у нас се е повишил рекордно
Добивът на полезни изкопаеми у нас се е повишил рекордно / БГНЕС, архив

Общият добив на полезни изкопаеми у нас през 2015 г. достига 112,54 млн. тона, което е повишение с 12% (или с 13,54 млн. тона) спрямо предходната година и е рекорд в историята на минното дело в България. Това отчете председателят на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара проф. д-р Лъчезар Цоцорков по време на отбелязването на Деня на миньора.

Повишение в добива има в почти всички подотрасли с изключение на "Добив на течни горива", като спадът при него е сериозен. Намаление с 11,4% има и в подотрасъл "Добив на скално-облицовъчни материали". Сериозно увеличение се наблюдава при подотраслите "Добив на индустриални материали" - 24%, "Добив на инертни и строителни материали" - 17%, както и в "Добив на твърди горива" - 13% и "Добив на метални полезни изкопаеми" - 4%.

Според годишния доклад на камарата радващо е увеличението при неметалните полезни изкопаеми, което намеква за съвземане на други отрасли на икономиката, като строителството например. Възможно е и това да означава намаляване на дела на незаконния добив.

Разпределението на добива на полезни изкопаеми от 2010 до 2015 г. има трайни тенденции: твърдите горива и металните полезни изкопаеми са с относително постоянно увеличение на производството и са с най-голям дял в добива на полезни изкопаеми. До тях се доближава добивът на строителни материали, като относителният му дял вече надминава 25%.

Добивът на индустриални материали е с дял около 10% от 2010 г. насам, като тази година има ръст от 24% на годишна база и достига 11% относителен дял.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова отбеляза важността на отрасъла за българската икономика, тъй като е в основата на редица други отрасли. Тя посочи, че в отрасъла работят близо 24 000 души със сериозен принос към БВП на страната. По думите й това е секторът, в който производителността на труда е много по-висока спрямо останалите отрасли в индустрията, а това се дължи на факта, че не се инвестира само в техника, а и в човешкия потенциал.

Ако 2015 г. е рекордна по отношение на добива, според Теменужка Петкова, 2016 г. ще бъде рекордна по друг показател - до 30 юли приходите от концесионна дейност са 125 млн. лева, като за сравнение за цялата минала година са били 74 млн. лева.

Социалният министър Зорница Русинова отбеляза, че извън заетите над 24 000 души в отрасъла, има още 120 000 в свързани производства. Според нея освен показателя производителност са важни и други, като увеличението на работните заплати в сектора и подобряването на условията на труд.

Лидерът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че синдикатът настоява за 10-процентно увеличение на средната работна заплата, защото въпреки че има увеличение, то не е достатъчно.