/ iStock/Getty Images
България е постигнала енергийни спестявания в размер на 6 167,1 гигаватчаса /GWh/. Това е показател, че страната ни има реална възможност да изпълни поставената крайна цел на енергийни спестявания от 8 235 GWh до 2020 г. Това се посочва в доклад на заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков, адресиран до председателя на Комисията по енергетика Валентин Николов.

Докладът бе представен от Станков на заседанието на парламентарната енергийна комисия, където беше представена информация относно актуалното състояние на енергийната ефективност на България.

6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде удължен с още 10 години

Изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие Ивайло Алексиев отбеляза, че енергийната ефективност е политика, която обхваща много икономически сфери и е разпределена в много ресори. Той добави, че Агенцията работи активно с всички министерства, за да могат да се предприемат допълнителни мерки за енергийна ефективност.

НЕК вече няма да купува ток от "Марица Изток 3"

Пламен Младеновски от Комисията за енергийна и водно регулиране (КЕВР) изтъкна, че разходите, които се правят за постигане на енергийна ефективност, е вид инвестиция. КЕВР не признава подобен вид разходи на снабдителите на електрическа енергия, защото подобна инвестиция би трябвало да има възвращаемост. Затова няма как подобна инвестиция да се покрива от крайните цени на битовите потребители на ток. Освен това от КЕВР не могат да признаят мерки, които вече са финансирани чрез европейски грантови схеми. Някои енергийни дружества пък са искали предварително средства за подобни мерки, "без да са инвестирали нито една стотинка", заяви още Младеновски.
БТА