/ iStock/Getty Images
Асоциация на организациите на българските работодатели /АОБР/ подкрепя всички усилия за създаването на прозрачен и конкурентен пазар на електроенергия в България.

Един от основните приоритети на "Българска независима енергийна борса" ЕАД през последните години, за което борсовият оператор получава пълната подкрепа на търговските участници, е осъществяването на пазарни обединения със съседни пазарни зони.

Това пишат от АОБР в писмо до министрите на енергетиката, икономиката, до председателя на КЕВР, както и до изпълнителния директор на Българската независима енергийна борса.

От АОБР добавят, че първото пазарно обединение на пазар "Ден-напред" на граница България-Гърция е планирано за средата на май 2021 г. Важно е да се отбележи, че италианският и гръцкият пазар, с които ще се обединим, са най-скъпите електроенергийни пазари в цяла континентална Европа. С планираното обединение неизбежно ще се стигне до изравняването на ценовите нива в посока поскъпване на електроенергията на свободен пазар в България, въпреки частичното повишаване на конкуренцията в търсенето и предлагането.

По тази причина АОБР призовава за преразглеждане на планирания стартов срок и за неговото отлагане за последните три месеца на 2021 г., когато се очаква да бъде реализирано пазарното обединение на българо-румънска граница, което е с най-голямо национално значение за българската енергетика и индустрия.

Чрез него България ще има достъп до 6 други пазарни зони с по-ниски ценови равнища от тези на българския пазар на електроенергия.

В писмото се казва още:

Сред основните ни мотиви за искането на това отлагане са множеството фактори с натрупване, които оказват влияние на цените на електроенергията в посока нагоре като повишено търсене поради излизане на всички стопански потребители, рекордно високи цени на CO2 квоти, планов годишен ремонт на АЕЦ Козлодуй ЕАД, предстоящо ново ценово решение на енергийния регулатор от 01.07.2021 г., както и обстоятелството, че ние сме единствения пазар в ЕС, чийто потребители плащат фиксирана добавка за дългосрочни договори.

Въпреки че преносният капацитет между България и Гърция няма да се повишава след пазарното обединение, при предстоящото имплицитно разпределение търговският обмен между двете страни многократно ще се увеличи, тъй като до момента той се използва ограничено от търговските участници, поради по-ниските ценови нива на българския пазар през повечето интервали на доставка.

В тази обстановка АОБР е на позицията, че националният интерес към настоящия момент е съсредоточаване на всички усилия към процеса по обединение на пазарите "Ден-напред" на българо-румънска граница, което реално ще доведе до сериозно повишаване на ефективността, ликвидността и конкуренцията на пазара на електроенергия. Едва след неговата реализация следва да се пристъпи към последваща интеграция на националния пазар с този на Гърция и Италия. С възприемане на тази последователност ще се избегнат евентуални пазарни сътресения и допълнително повишаване на цената на електроенергията на едро в България. Това се казва още в писмото.

От Асоциацията отново заявяват, че нейните членове подкрепят по принцип обединението на южна граница, но то трябва да се извърши по най-добрия начин и в правилния момент.