/ Sofia Photo Agency, архив
Работодателските организации изпратиха отворено писмо до вицепремиера Асен Василев, в което настояват за извинение.

Повод за позицията им е изказване на финансовия министър, което те определят като „обидно“. По думите на Василев "от пазара трябва да се извадят некомпетентни и некадърни работодатели, които не могат да плащат така, че да няма работещи бедни. Защото не могат да създадат организация и не могат да използват уменията на работниците. Тук работникът не можел да изкара 710 лв., в Гърция спокойно изкарва по 1000 евро", заяви Василев.

„Настояваме вицепремиерът да се извини на българските работодатели, благодарение на чиито усилия и денонощна ангажираност се крепи функционирането на обществените системи“, се казва в писмото на АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ.

От бизнеса твърдят, че като икономист и като финансов министър, г-н Василев би следвало да е наясно с няколко неща, които изброяват в писмото си.

Според работодателите в България половината от заетите на минимална заплата са в бюджетната сфера. Те смятат, че така по логиката на Василев, най-некадърен работодател е именно държавата. И още от позицията на бизнеса: „На минимална заплата в частния сектор се назначават хора с ниска или изцяло липсваща квалификация и опит. В малките населени места и в общините с преобладаващо ромско население работодателите поемат социалната функция на държавата като обучават и квалифицират напълно неграмотни и без никаква квалификация хора, и им плащат колкото изкарват“. От асоциацията смятат, че „вместо да получат благодарност, работодателите в такива общини сега ще бъдат обявявани за некадърни“. И отчитат: „Да, в чужбина такива хора получават повече, но за такава работа и резултати, такова е и заплащането. В чужбина и министрите получават повече“, се казва още в писмото.

Според бизнеса „непремереният ръст на минималната работна заплата за някои икономически дейности и райони на страната води до изравняване на всички възнаграждения на нивото на минималната“. Така според тях се демотивират работещите да се квалифицират и полагат по-производителен труд. „Т.е. проблемът не е в нивото на заплащане само на наетите на минимална заплата, а е структурен проблем, свързан с цялостното ниво на заплащане на труда“, заключват още от бизнеса.

„Минималната заплата е резултатна величина и се определя от количеството и качеството на положения труд, а не е социална помощ“ се казва още в писмото.

И още от писмото: „В допълнение отбелязваме, че по показател „работещи бедни“ България е в средата на класацията в ЕС. А по показател "популизъм на политиците", който представлява съотношение на МРЗ към БВП на глава от населението, сме № 1. Напомняме на г-н Василев, че „некадърният“ български работодател, за разлика от европейските си колеги, е:
• принуден да плаща непосилни сметки за ел.енергия, заради продължаващото вече години „кадърно“ управление на енергийният сектор в България;
• с изключителни усилия намира работници с образование, умения и компетенции на прилично, но недостатъчно високо ниво, заради изключително „ефективното“ управление на образователният сектор с наливане на средства без поставяне на условия за подобряване на качеството на завършващите;
• принуден да губи време и ресурс за преодоляване на множество бюрократични спънки, заради „целенасоченото“ изразходване на милиони за електронно управление в държавата с почти нулев резултат и ширеща се корупция (в борбата с която все още няма реални резултати).
• През последните две години няма елементарна сигурност във връзка с ковид-пандемията, заради изключително „компетентното“ въвеждане на безсмислени мерки, което продължава и понастоящем.
На този фон, няма как да подминем с мълчание всякакви нападки и обидни квалификации, неотговарящи на обективната действителност.
Нека управляващите да не забравят, че българският бизнес се справи с колосалните предизвикателства след началото на прехода, след като десетилетия беше лишен от възможността да придобива предприемачески умения, и сме сигурни, че ще се справи и сега“.