/ Община Видин
Кметът на Община Видин Огнян Ценков прие днес за разговор Люк Хеспилс от Белгия, собственик на фирма „Hebaco“, занимаваща се с производство на земекопно оборудване. На срещата присъства и заместник-кметът инж. Цветан Асенов.

Немски инвеститор във Видин търси разширение с подкрепата на ОПИК

Предмет на разговора бе установяване на контакт с партньори за производство на метални багерни кофи в нашия град, както и предоставяне на терен или готова производствена база, която да бъде преоборудвана за ново производство на бързосменници. Ценков увери г-н Хеспилс, че ще съдейства за това, съобразно всички законови разпоредби. Инвестицията е с цел производствена и търговска дейност.

ОИЦ-Видин представи възможностите за надграждане на проекти през 2019 г.

Кметът на Общината информира собственика на фирмата, че във Видин има Професионална техническа гимназия и филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“ с технически специалности, чиито кадри биха могли да се ангажират в бъдещото производство. Той заяви своята подкрепа за по-нататъшно сътрудничество и изрази надежда, че с осъществяването на инвестиционното намерение ще бъдат разкрити нови работни места.

ОИЦ-Видин печели доверие и постига категорични резултати

По-късно бе организирана работна среща в залата на Общински съвет-Видин с представители на местни фирми, произвеждащи метални изделия. На нея бе направена презентация на производството на багерни кофи в предприятието „Hebaco“.

На следващ етап ще бъдат установени партньорски отношения с местния бизнес, за да се реализира инвестиционното предложение.