/ Десислава Крумова
Продължава обработката на подадените заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавни или общински училища за покриване на част от разходите за началото на учебната 2018-2019 г. във Видин. Това каза на пресконференция Венцислав Боянов-директор на РД „Социално подпомагане“-Видин.

„Към 23 август в ДСП-Видин са приети общо 359бр.заявления-декларации. Издадените заповеди за отпускане на еднократна помощ са 316 бр., а заповеди за отказ са 8 бр. Останалите заявления са в процес на обработка.“, уточни Венцислав Боянов.

Община Видин ще плати таксите за първия семестър на 10 студенти

Той коментира, че от дирекциите извършват проверки в училищата относно редовната посещаемост на учебните часове от първокласниците, за които е отпусната помощта в срок от два месеца от започването на учебната година.

Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас се предоставя само веднъж за целия период на обучение при първоначалното записване на детето първи клас. Крайният срок за подаване на заявленията е до 15 октомври.