Пламен Белински
Пламен Белински / ВМРО - Враца
Книгата "Аз съм клетва дал..." на Пламен Белински бе представена в голямата зала на Регионалния исторически музей – Враца. Авторът замисля творбата като биографично повествование за неговия дядо Вълчко Вълков от с. Борован, участвал като артилерист в Първата световна война в боевете при Червената стена. Работата с архивни документи обаче го кара да надскочи границите на родовото изследване и да прекрачи в историческото и геополитическото измерение на глобалния конфликт. Ценни са сведенията за въоръжението и разчетите на българската артилерия в световната война, проявите на героизъм и националната покруса от загубените идеали. И всичко това, вплетено в съдбата на малкия човек, изправен сред стихията на гигантският сблъсък между Великите сили.

Рецензия за книгата "Аз съм клетва дал..." направи народният представител и историк Красимир Богданов. Всички присъстващи получиха екземпляр от книгата и автограф от автора. Белински сподели идеята си за поставяне на паметен знак на мястото на сраженията при Червената стена в Македония.