/ ThinkStock/Getty Images
Във връзка с подготовката и реализацията на традиционният празник "Еньовден на Самоводската чаршия" ще настъпи следната временна промяна в организация движението на моторни превозни средства:

Еньовден на Самоводската чаршия - традиции и обичаи

- на 24 юни - понеделник, за времето от 09:00 до 13:00 часа се затварят за движение улиците: "Г. С. Раковски" и "Поп Матей Преображенски" до площад "Самоводска чаршия".