/ netinfo
Миналата седмица в Община Свищов се проведе закриваща пресконференция по Проект „Доброволческа младежка академия за безопасност” по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“ към Министерството на младежта и спорта, финансиран по Договор №25-00-47/17.09.2018 г., с вх.№ 41-00-48/09.03.2018 г., и генериран № НПМ-002-П2-ТО1/2018. На обща стойност 18 872,00 лева,  с което бяха отчетени изпълнените дейности.

Кметът на Свищов Генчо Генчев отчете дейността си през третата година от мандат 2015-2019

На събитието присъстваха д-р Кристиян Кирилов - председател на Общински съвет Свищов и ръководител на Доброволното формирование при община Свищов, инж. Стефан Димитров – зам.-ръководител на Доброволното формирование при община Свищов, главен инспектор Светлин Михайлов - началник на РСПБЗН-Свищов.

Приветствие към гостите отправи д-р Кристиян Кирилов, който подчерта изключителната важност и значимост както на проекта, така и на доброволчеството и ангажираността към собствената и тази на околните безопасност, създаване на гражданско самосъзнание и активност.

В Свищов отбелязаха Международния ден на доброволеца със съвместна демонстрация 

Ръководителят на проекта Стоян Парашкевов с кратка презентация направи отчет на дейностите и на постигнатите резултати от реализирането на проекта. Основната цел на проекта бе оказване на подкрепа на младите хора от 15 до 29 годишна възраст в усилията им да развиват нови качества и умения, които да прилагат в ежедневието, едновременно с това мотивирането им за включване в съвместни социални проекти, насочени към популяризиране на доброволчеството и младежката инициативност.

С цел повишаване на тяхната противопожарна култура и обща подготовка за реакция по време на кризи  20 младежи преминаха три обучения – едно мотивационно и две по ключова компетентност в направления „Пожари – опасност и мерки за защита“ и „Бедствия и аварии – видове и реагиране“.

Заместник-министърът на културата и кмета на Свищов обсъдиха статута на местността Паметниците

Успешно преминалите обучение доброволци проведоха няколко доброволчески кампании и инициативи с деца и младежи от училищата на територията на община Свищов. Под формата на игри и състезания се осъществи предаване на знания и опит от „връстници на връстници“ за правилни реакции и формиране на адекватно поведение при пожари и бедствия.

Пo повoд Мeждyнapoдния дeн нa дoбpoвoлeцa  нa 5 дeкeмвpи, младежи – доброволци по проект Доброрволческа младежка академия за безопасност, Доброволното формирование при община Свищов, РСПБЗН – Свищов, РУ на МВР – Свищов и ЦСМП-Велико Търново, клон Свищов проиграха и демонстрираха в СУ „Цветан Радославов“ съвместни действия по оказване на първа помощ и спасяване на пострадали хора в пътно-транспортно произшествие.

За изпълнение на доброволческите кампании и инициативи с деца и младежи на територията на община Свищов, провеждането на демонстрации, игри и състезания бяха закупени Пожарникарски каски - 20 бр., Пожарогасител прахов, 6кг. - 2 бр., Състезателен шланг – 2 бр., Струйници – 2 бр., Противогази – 2 бр., Пожарникарски ботуши – 10 бр., Тениски -20 бр., Шапки -20 бр., Дъждобран – 20 бр., Раница – 20 бр., Фенер – 15 бр., Предпазен панталон – 10 бр., Предпазно яке – 10 бр., Мегафон – 1бр., Конус – сигнално оранжев – 20 бр., Топка – 20 бр., Светлоотразителна жилетка- 20 бр. на обща стойност 13 137,00 лева.

Община Свищов възвръща облика на историческата местност „Паметниците“

Ръководителят на проекта благодари на младежите – доброволци за усърдието им и успешното усвояване на нови знания и умения, а д-р Кристиян Кирилов им връчи грамоти за участие в обученията по ключова компетентност.

Началникът на РСПБЗН-Свищов и ръководителят на Доброволното формирование получиха списък с имената и координатите на младежите, които имат желание да бъдат включвани в организираните от тях бъдещи доброволчески кампании и инициативи.