Подобряване на икономическите резултати отчитат от МБАЛ "Св. Иван Рилски"

Подобряване на икономическите резултати отчита горнооряховската болница за изминалата 2017 година в сравнение с 2016 г. Приходите в стационара за миналата година са били в размер на 4 872 117 лв., а през 2016 г. - 4 676 385 лв.

Загубата в рамките на година е стопена от 87 169 лв. на 16 135 лв. или близо с 80%, коментира управителят д-р Иван Иванов. Амбиция на ръководството е през настоящата година приходите и разходите поне да се изравнят, за да може през следващите години да започне да се отчита и печалба в общинската лечебница.

От постъпленията най-голям дял - близо 95%, са осигурени от РЗОК. През миналата година МБАЛ „Св. Иван Рилски“ увеличи броя на клиничните пътеки до 119 или с още 14 броя, с които работи по здравната каса. Най-голям ръст има при клиничните пътеки в областта на гастроентереологията, нефрологията и неврологията, където са се увеличили заболяванията на периферната нервна система, коментира д-р Иванов.

Останалите приходи идват от наеми и от медицински услуги, платени по утвърдения ценоразпис в стационара. Вземанията са скочили с 18% или над 77 000 лв. има да взема лечебното заведение, основно за надлимитна дейност от здравната каса. Просрочията на болницата са намалели със 75 000 лв. през миналата година, като най-голям е делът на задълженията към доставчиците на медикаменти. За лекарства лечебницата е дължала в края на декември м.г. 280 750 лева.

Увеличил се и броят на преминалите болни през миналата година. За 2017 през болницата са преминали 9 889 пациенти, през 2016 г. -9584, а през 2015 г. - 9 506. Използваемостта на легловата база за две години също е скочила с близо 6% - от 55,4% през 2015 г. на 61, 3 % през 2017 г. Средно престоят на един пациент в МБАЛ през м.г. е бил 4,71 дни.

По-добрите и устойчиви финансови резултати са дали възможност на ръководството на МБАЛ от 1 януари да увеличи с по 50 лева заплатите на целия персонал (медицински и административен) съобразно ръста на минималната работна заплата в страната.