/ iStock/Getty Images
Нови специалности за учебната 2021/2022 година се разкриват в две училища в Свищовска община.

В СПГ „Алеко Константинов“ ще се обучават техници на енергийни съоръжения и инсталации, техници по комуникационни системи, оператори в производство на облекло и ресторантьори.

Другото училище с нов прием е ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, където ще се обучават офис мениджъри и организатори на туристическа агентска дейност.

Завършващите седмокласници в общината са близо 240, а свободните места са 263.

Допълнителна информация за учебните заведения и специалностите младежите могат да открият в информационната брошура, която Община Свищов подготви съвместно с училищата.

Изданието е достъпно на интернет сайта на Общината.
 
Информационна агенция Фокус