/ Община Варна
Трите фестивала, организирани от Община Варна – Международният музикален фестивал „Варненско лято”, Международният фолклорен фестивал и Международният майски хоров конкурс „Проф. Георги Димитров”, са носители на лейбъл за качество „Европейски фестивал“ за 2017-2019.

Призът се присъжда от програмата „Европа за фестивалите, фестивалите за Европа” (ЕФФЕ), който е пилотен проект на ЕК по инициатива на Европейската фестивална асоциация. Водещи критерии в оценката на международното жури са качеството на артистичните постижения, европейските измерения и ангажимента към приобщаването на местните общности.

Всички фестивали, удостоени със знака за качество на ЕФФЕ, ще имат специално лого за периода 2017-2018 г. И трите културни прояви на Община Варна са носители на приза и в периода 2015/2016 г.