/ www.varnacouncil.bg
Общинският съвет във Варна ще заседава за 28-ми път. Съветниците ще се съберат в 9:00 часа в зала „Пленарна”.

Местният парламент ще гласува Системата от правила за електронен прием в първи клас.Водещ критерий в нея е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес, а при кандидатстването родителите могат да посочат 10 желания.  

Заради новите правила за прием на първокласници конкуренцията се мести в кварталните училища

В дневния ред е включено одобряване на ПУП-ПРЗ  на имоти, отредени за разширение на гробищния парк и улична регулация в кв. „Галата“. Към досегашното гробище, чийто капацитет е запълнен на 99%, ще бъдат прибавени нови 4 дка. Става дума за бивши военни терени, които държавата предостави на Община Варна.

Увеличават щата на „Паркинги и синя зона” със 105 души

Очаква се местните депутати да дадат съгласие за увеличаване щата на общинското предприятие „Паркинги и синя зона”, както и да одобрят правила за работа на Съвета на директорите на новия Индустриално – технологичен парк във Варна. 

Одобрението на  Общинския съвет трябва да получи и новият управител на ДКЦ „Чайка“. Д-р Румен Димов бе определен на първо място в конкурса за шеф на лечебното заведение. Съветниците ще решат също какви средства да бъдат отпуснати за еднократни помощи за лечение на варненци и за инвитро процедури на двойки с репрoдуктивни проблеми.