/ ГЕРБ Варна
Нарушенията на съня при шофьорите са предпоставка за инциденти, затова скрининг програмите сред водачите на моторни превозни средства допринасят за безопасността на пътя. Това коментира доц. Антоанета Цветкова, общински съветник от ГЕРБ и председател на здравната комисия към варненския местен парламент, при откриването на дискусия, посветена на проблема.

В рамките на форума председателят на Българското дружество по обструктивна сънна апнея и хъркане - доц. Марио Милков от Медицинския университет във Варна, запозна присъстващите с резултатите от проведения безплатен скрининг сред професионални шофьори от Градски транспорт. Въз основа на информацията в попълнените от водачите специални справочници са избрани 37 души, които са били подложени на допълнителни изследвания по време на сън.

„При нито един от тях не бе установен проблем, но се надявам да разширим обхвата на проучването, тъй като заболяването е социално значимо, а у нас липсва статистика за неговото разпространение”, акцентира доц. Милков и допълни, че според изследванията, проведени в редица държави, минимум 20% от населението на Европа има сериозни нарушения на съня.

„Проблемът засяга пациенти и в детска, и в активна възраст. Сънната апнея е скрито заболяване, което дава сериозно отражение върху здравословното състояние и е тясно свързано с начина на живот и на хранене, с наличието на други съпътстващи заболявания като хипертония и диабет”, обясни пред журналисти специалистът. Той изтъкна, че сънливостта е опасна не само при професионалните шофьори, а и при други професионални групи, които работят с машини.

Бранимир Георгиев, главен инспектор в ДАИ, отчете, че медицинските прегледи, които всички превозвачи са задължени да осигуряват на водачите, представляват рутинен контрол на общото здравословно състояние. „Чрез диалог с браншовите организации би могло да се търси съдействие за превантивна диагностика по отношение на болестите, свързани с нарушения на съня при шофьорите”, изтъкна той в рамките на срещата.

Присъстващите се обединиха около предложение за разработването на национална скрининг програма. Отчетена бе и необходимостта да се обсъди със специалисти възможността Здравната каса да включи в своите пътеки изследвания на съня, прилагайки утвърдените световни стандарти в тази област.

„Положителният ефект на профилактиката е безспорен, затова община Варна финансира няколко профилактични програми, сред които и изследвания за сънна апнея. Те обаче са насочени към гражданите, а не конкретно към рисковите професионални групи”, обясни доц. Цветкова.

„Амбицията ни е въз основа на изводите от проведените проучвания да търсим подкрепата на държавните институции, на научната общност и професионалните организации за разширяването на програмата в национален мащаб. На този етап изследването ще продължи сред шофьори във Велико Търново, Шумен и Сливен, където ще се реализира със съдействието на специалистите по здравни грижи в съответните Медицински колежи към МУ”, информира доц. Милков.

„В основата на повечето депресивни състояния стои липсата на здрав сън. Един недоспал човек има нарушение на активното внимание и оперативната памет, понижено самочувствие и ниска работоспособност. Убеден съм, че Варна може да се утвърди като водещ център на изследванията, свързани с нарушенията на съня”, заяви на свой ред известният варненски психиатър проф. Стефан Тодоров, който също бе сред участниците в дискусията.