СДС: Варненци не познават Общия устройствен план
СДС: Варненци не познават Общия устройствен план / netinfo
Засилен интерес към обсъждането на Общия устройствен план (ОУП) от страна на гражданите отчете първата от поредицата приемни, организирана от Общинския председател на СДС-Варна Цанко Цветанов. На традиционните приемни всеки понеделник и вторник частни собственици и представители на правителствени и непревителствени организации имат възможността да се запознаят нагледно с ОУП и да получат квалифицирана консултация със специалист за това какво се предвижда в близко бъдеще върху собствения им имот.

След проведените вече срещи е отчетено непознаването на ОУП от страна на гражданите и липсата на компенсаторна политика от страна на Община Варна за случаите, в които имотът е предвиден за зелена зона или за пътна инфраструктура. Прави впечатление и липсата на съответствия между изискванията на действащи ПУП на имотите и ОУП.

Предвид сериозния интерес общинското ръководство на СДС – Варна ще качи на обновения си интернет сайт материалите по ОУП на Община Варна, както и ще продължи да консултира гражданите всеки понеделник и вторник от 9:30 до 17:00 часа.