/ Община Варна
Още четири стари сгради, обявени за недвижими културни ценности, са в процес на реставрация тази година във Варна, съобщиха от Общината.

Те се намират в центъра на града - на ул. „Панагюрище“ № 1 пресечна с ул. „Преслав“ № 57; на ул. „Драгоман“ № 27, 27А, на ъгъла с ул. „Бдин“; на ул. „Славянска“ № 20; на ул. „Македония“ № 40, съобщиха от отдел „Недвижимо културно наследство“ към Община Варна.

Започна ремонт на площад във Варна

Проекти на други девет обекта със статут на недвижими културни ценности са внесени за одобрение в Община Варна, след което предстои също да бъдат реставрирани. Ремонтни дейности предстоят и за филиала на ДТ "Стоян Бъчваров" - една от знаковите сгради в центъра.

По инициатива на Община Варна над 500 обекта в града са включени в списъка на паметници на културата. За още 121 сгради в момента се извършва изследователска работа, като целта е те да бъдат включени в защитените списъци на Националния институт за недвижимо културно наследство.

По данни на отдел "Недвижимо културно наследство" от 2015 г. до момента са възродени едни от най-красивите къщи в центъра на града: на бул. „Княз Борис І“ №8 и №30; ул.„Воден" №7 и №13; на ул. „Драган Цанков“ №8, ул. "Братя Миладинови" 11, бул. "Вл. Варненчик" 47, ул. "Хан Омуртаг" 11.

Обновени са и къщите на ул. „Архимандрит Филарет“ №13, ул. „Дръзки“ № 10; ул. „Драгоман“ № 28; бул. „Приморски“ №67, на ул. „Преслав“ № 5; № 7; № 13, както и сградата на бившия гранд хотел "Париж" на ул. "Преслав" 57.