Екоинспекцията успокоява: Девненски завод изпусна газ, няма замърсяване
Екоинспекцията успокоява: Девненски завод изпусна газ, няма замърсяване / снимка: devnyacity.blogspot.com, архив

Замърсяване на въздуха в Белослав не е регистрирано. Това заявиха от Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите - Варна във връзка с жълт облак, който се появи днес около обяд в небето над варненската община.

В екоинспекцията има постъпило писмено уведомление, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух, за спиране на азотната линия на девненския завод "Агрополихим" за планов ремонт. Днес, в рамките на минута - минута и половина е направено изпускане на остатъчния газ от колоната на цех "Азотна киселина". Изпускащото устройство е с височина 180 м. и осигурява разсейване на емисиите под пределно допустимите концентрации в приземния въздушен слой.

В пунктовете за контрол на качеството на атмосферния въздух няма регистрирани превишения на средночасовата норма по показател азотен диоксид, добавят от РИОСВ-Варна.