68 са защитените вековни дървета на територията на РИОСВ Варна
68 са защитените вековни дървета на територията на РИОСВ Варна / РИОСВ

68 са защитените дървета на територията на областите Варна и Добрич. Това съобщават от РИОСВ Варна, след като експерти са извършили проверкa на защитените вековни и забележителни дървета. Проверката е част от планирания ежегоден контрол на състоянието на вековните дървета, които са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Две от защитените дървета са били заличени през тази година поради изсъхване. Това са цер на 352 г. в землището на село Медовец, община Провадия, и вековна липа в Белослав. По инициатива на Община Крушари летен дъб на около 250 г., с височина 15м. и обиколка на ствола 5,5 метра. е обявен за вековно дърво.

Най-младият представител в Регистъра на вековните дървета е от вида хималайски кедър в Евксиноград на 95 г., а най-старият е чинар, който се намира в кв. „Аспарухово“ и е на около 1046 г. с височина 18 м. и обиколка на ствола 8,09 м. Той е защитен от март 1969 г., като чинарът не е естествено срещащ се вид в България и е много устойчив на студ и замърсители. По тази причина често се използва за улично озеленяване, като тези дървета доживяват до 2000 г.

Второто по възраст в Регистъра дърво е летен дъб на около 550 г. в с. Яребична, общ. Аксаково. Уникалното при него е, че е оцелял след мълния и въпреки пораженията се развива добре. Собствениците му полагат грижи за опазването му. При защитените дървета е забранено сеченето и чупенето на клоните, повреждането на корените, както и всички действия, с които вековното дърво и мястото около него се повреждат.

Освен огледа на място, експертите следят и за фитосанитарното състояние на всяко дърво, като за тази година са дадени 6 предписания на трима собственици за премахване на сухи и опасни клони и запечатване на хралупи с цел забавяне на гнилостните процеси и удължаване живота на вековното дърво.