/ iStock/Getty Images
Вложени са близо 1,5 млн. лева в саниране на две жилищни сгради в Попово. В края на 2021 година е приключило изпълнението на проект "Подобряване на енергийната ефективност в две многофамилни жилищни сгради в Попово с адреси: ул. "България" номер 117 и ж.к. "Русаля" номер 33, 34, 35, 36", информират от общинската управа.

Проектът е насочен към изпълнението на мерки за енергийна ефективност по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Енергийна ефективност в периферните райони - 3", финансирана от Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бюджетът на проекта е 1 489 674,72 лв. - изцяло безвъзмездна финансова помощ. Съфинансирането от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, е в размер на 85 процента, а националното съфинансиране -15 на сто. Общият срок за изпълнението на проекта бе 18 месеца, като началото му бе дадено на 7 октомври 2020 г., а обявеният краен срок за приключването му бе 7 април 2022 г. , уточняват от администрацията.

Строителният надзор е изпълняван от "Агенция Стройконтрол ВТ" ЕООД - Велико Търново. Строително-ремонтните дейности за блок щ117 на ул. "България" са дело на фирма "Топ строй" ЕООД от Търговище, а ЕТ "АС - Строй-Янко Славчев" от Самоков, изпълнила строително-монтажните работи по блок щ33, 34, 35, 36 в ж.к. "Русаля".

Проектните дейности допринесоха пряко за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено - за намаляване емисиите на парникови газове в жилищните сгради. Чрез реализирането на проекта е намалено и потреблението на енергия, ограничени са и емисиите на CO2, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в двете многофамилни жилищни сгради.
БТА