топъл обяд в Казанлък
топъл обяд в Казанлък / Община Казанлък
Интегрирани социално-здравни услуги за хора с увреждания и в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от "COVID-19", ще се предоставят в Попово.

Общината е с одобрен ОП "Развитие на човешките ресурси", процедура "Патронажна грижа +“, на стойност 467 471 лв.

За година ще бъдат обхванати 71 нуждаещи се от целевата група във всички 36 населени места от община Попово. Това са хора с увреждания; възрастни в невъзможност от самообслужване; над 54 г.; други уязвими групи, включващи поставени под карантина във връзка с COVID-19; както и хора от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Община Попово предвижда да назначи 19 човека - 15 домашни санитари, две медицински лица и двама социални работници, които ще обслужват потребителите на услугата, като всеки един от тях ще получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден.
БТА