коронавирус
коронавирус / iStock/Getty Images
До 22 септември е затворена детската градина в село Оризово, община Братя Даскалови.
 
На 14 септември служител от персонала е с потвърден коронавирус. Два дни по-късно са взети 17 проби за изследване с PCR тест на контактния персонал.
 
Със заповед на кмета на община Братя Даскалови, дейността на детско заведение „Детелина“ е преустановена за периода 15 – 22 септември като са взети са всички необходими противоепидемични мерки.
 
Връчено е предписание за извършване на крайна дезинфекция от лицензирана фирма.