Ловешка област е сред първите 5 по прилагане на ваксината срещу рак на маточната шийка
Ловешка област е сред първите 5 по прилагане на ваксината срещу рак на маточната шийка / dariknews
Безплатни скринингови прегледи по Националната програма за превенция на хронични незаразни болести 2014 – 2020 г. започна РЗИ Стара Загора.

До 7 декември, в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ в област Стара Загора, ще се провеждат профилактични прегледи за три вида онкологични заболявания: рак на маточната шийка, рак на млечната жлеза и рак на дебелото черво – по 650 броя изследвания.

Специалистите от лечебните заведения ще извършват подбор на пациентите по определени критерии.

В скрининга за рак на млечната жлеза и рак на дебелото черво ще се включват лица с фамилна обремененост, поради повишен риск от горепосочените онкологични заболявания.

В скрининга за рак на маточната шийка ще се включват лица във възрастова група от 40 до 50 г. и /или тези, които са преминали профилактичен преглед за рак на гърдата и рак на дебелото черво. При необходимост могат да бъдат включвани и други лица. В прегледите могат да се включат както здравноосигурени, така и здравнонеосигурени лица.

Провеждането на скрининг за онкологични заболявания е в изпълнение на заповед на Министъра на здравеопазването и ще бъде осъществено в областите Стара Загора и Русе. По данни от Националния раков регистър за 2015 г., с най-висока заболяемост от онкологични заболявания на 100 000 население са именно тези области.

Ето и графикът на изследванията:
І. Скрининг за рак на маточната шийка
 
Община Стара Загора
 
1. „Комплексен онкологичен център – Стара Загора” ЕООД
Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович” № 15
Записвания – 042 614 196
Акушерогинекологичен кабинет: понеделник, вторник, сряда и петък – от 11:00 до 13:00 часа
 
2. Медицински център „НиаМед” ЕООД
Стара Загора, ул. ”Стефан Стамболов” № 29
Записвания – 042 611 611
Акушерогинекологичен кабинет: от понеделник до петък – от 09:00 до 11:00, събота и неделя – от 8:30 до 10:30 часа
 
3. Медицински център „Проф. д-р Стоян Киркович”
Стара Загора, ул. ”Д-р Тодор Стоянович” № 15
Записвания: Енева - 042 698 350
от 26 ноември до 1 декември 2018 г. – АГ кабинет № 36 ет. 2
АГ- кабинет - понеделник 15:00 - 17:00, сряда 16:00 - 18:00, четвъртък 15:00 - 17:00 часа
от 3 декември ще се уточни допълнително
 
4. ”Диагностично-консултативен център I – Стара Загора” ЕООД
Стара Загора, бул. ”Руски” № 62
Записвания от 7:30 до 16:00 часа – тел. 042 625 391
от понеделник до петък от 10:00-16:00 часа в кабинет № 8, кабинет № 7, кабинет № 13
 
5. Медицински център „Трета поликлиника” ЕООД
Стара Загора, бул. ”Св. Патриарх Евтимий” № 84
Записвания – 042 988 999
 
Община Казанлък
 
МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък
Казанлък, ул. ”Старозагорска” № 16, Диагностично-консултативен блок
Записвания - 0431 683 18 – м.с. Кънева
от 26 ноември до 30 ноември и от 3 до 7 декември – Акушерогинекологични прегледи – кабинет № 7 на първи етаж (за рак на маточната шийка) - от 11:00 до 13:00 часа
 
 
Община Раднево
 
„Медицински център – I – Раднево” ЕООД – Раднево
Раднево, ул. ”Георги Димитров” № 38
Записвания: Деница Костова – 0417 830 90
АГ кабинет - понеделник, вторник, сряда и петък от 8:30 до 13:00 часа
 
Община Чирпан
 
"ИПСМП-д-р Неделчо Тотев 2018" ЕООД – Чирпан
Чирпан, ул. "Неделчо Николов” № 4
Записвания: 0887 567 805
АГ кабинет - от понеделник до петък от 17:00 до 19:00 часа
 
Община Гълъбово
 
„Медицински център – І –Гълъбово” – Гълъбово
Гълъбово, ул. „Алеко Константинов” № 10
Записвания: 0418 622 57, 0885 426 592
Прегледи: от 8:30 до 13:30 часа.
 
ІІ. Скрининг за рак на млечната жлеза
 
Община Стара Загора
 
1. „Комплексен онкологичен център – Стара Загора” ЕООД
Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович” № 15
Записвания - 042 614 196
Хирургичен кабинет: от понеделник до петък – 11:30 – 13:30 часа
 
2. Медицински център „Трета поликлиника” ЕООД
Стара Загора,бул. ”Св. Патриарх Евтимий” № 84
Записвания – 042 988 999, 042 988 956 - мамография
 
3. Медицински център „Проф. д-р Стоян Киркович” - Стара Загора
Стара Загора, ул. ”Д-р Тодор Стоянович” № 15
Записвания: - м.с. Енева -042 698 350
от 26 ноември до 1 декември всеки ден от 13:30 до 16:00 часа
Хирургичен кабинет № 18
от 3 декември ще се уточни допълнително
 
4. „Ахилес -2000 – МДЛ” ООД
Стара Загора, бул. ”Руски” № 56, кабинет № 1
Записвания от 8:30 до 18:30 часа – тел. 042 645 420 и 042 647 484
мамографски кабинет 1
четвъртък и петък - от 14:00 до 18:00 часа
събота и неделя - от 9:00 до 16:00 часа
 
Община Раднево
 
„Медицински център – I – Раднево” ЕООД – Раднево
Раднево, ул. ”Георги Димитров” № 38
Записвания: Деница Костова – 0417 830 90
Образна диагностика - понеделник, вторник,сряда и петък от 8:30 до 13:00 часа
 
 
ІІІ. Скрининг на рак на дебелото черво
 
Община Стара Загора
 
1. Медицински център „Трета поликлиника” ЕООД
Стара Загора, бул. ”Св. Патриарх Евтимий” № 84
Записвания – 042 988 999
 
2. Медицински център „Проф. д-р Стоян Киркович”
Стара Загора,  ул. ”Д-р Тодор Стоянович” № 15
Записвания: - м.с. Енева - 042 698 350
от 26 ноември до 1 декември
Хирургичен кабинет № 18
всеки ден от 13:30 до 16:00 часа
от 3 декември ще се уточни допълнително
 
3. ”Диагностично-консултативен център I – Стара Загора” ЕООД
Стара Загора, бул. ”Руски” № 62
 
График за профилактичните прегледи за рак на дебелото черво в селата на община Стара Загора:
28 ноември – с. Борово, с. Воденичарово и с. Козаревец
29 ноември – с. Ловец, с. Михайлово и с. Самуилово
30 ноември – с. Еленино, с. Християново и с. Калояновец
3 декември – с. Лозен и с. Пъстрово
4 декември  – с. Елхово и с. Сладък Кладенец
5 декември – с. Хан Аспарухово
6 декември – с. Горно Ботево и с. Дълбоки
7 декември – с. Оряховица и с. Братя Кунчеви
 
Община Казанлък
 
МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД
Казанлък, ул. ”Старозагорска” № 16
Диагностично-консултативен блок
Записвания на тел. 0431 683 18 – м.с. Кънева
от 26 до 30 ноември и от 3 до 7 декември – гастроентерологични прегледи – кабинет № 3 на първи етаж (за рак на дебелото черво) - от 11:00 до 13:00 часа
 
Община Гълъбово
„Медицински център – І –Гълъбово”
Гълъбово, ул. „Алеко Константинов” № 10
Записвания: 0418 622 57, 0885 426 592
Прегледи: от 8:30 до 13:30 часа
 
Допълнителна информация можете да получите на сайт на Регионална здравна инспекция - Стара Загора www.rzi-starazagora.org, или на тел: 0882 553 568 – д-р Саша Чакърова, регионален координатор по проект „Спри и се прегледай”.