ВАС отхвърли окончателно жалбата на  Никола Камбуров
ВАС отхвърли окончателно жалбата на Никола Камбуров / Sofia Photo Agency, архив

Върховният административен съд остави в сила определение на Административен съд-Стара Загора, с което на практика отхвърли окончателно жалбата на Никола Камбуров против решение на Общински съвет-Казанлък. С него са избрани кметски наместници на селата Голямо Дряново, Горно Изворово и Средногорово. Във възражението на Никола Камбуров се изразява недоволство от решението на ОбС, заявено в качеството на жител на Голямо Дряново.

Административният съд остави жалбата без разглеждане като недопустима. В мотивите си съдът посочва, че в случая не е налице законова изискуема предпоставка, а именно засягане на неговите права, както пряко, така и в смисъла на застрашаване, поради което той не е обект, имащ процесуално право на жалба.

Върховният административен съд потвърждава, че определението на АС-Стара Загора от 10 февруари т.г. по жалбата на Никола Камбуров е правилно. В мотивите на ВАС се казва: „В случая частният жалбоподавател не е доказал факти, които да обосновават наличие на пряк и непосредствен личен интерес от обжалване на административния акт. Посоченото от него, впрочем без доказателства, че е е бил кмет и кметски наместник на едно от селата, в които са избрани кметски наместници, не променя този извод". ВАС се мотивира още, че намира за законосъобразни изводите на АС за липса на конкретен правен интерес за жалбоподавателя от обжалване на решението на ОбС-Казанлък. При липсата на засягане на конкретни негови права и интереси, за него липсва правен интерес от съдебна защита и той не е активно лигитимиран да обжалва решението на ОбС.

Определението на ВАС не подлежи на обжалване.