агростопанство
агростопанство / Тракийски университет
Студентите от Аграрния факултет на Тракийски университет се обучават в най-модерните ферми в страната, като агростопанството в родопското село Устина.

То развива разнородна дейност и затова позволява на всички специалности от Аграрен факултет да водят практическите си занятия на място и да се обучават технологично в най-модерното земеделие. Това стопанство е една от най-добрите производствени бази , в която студентите провеждат летните си практики и преддипломни стажове, както и изнесени форми на обучение. Разполага с модерна козевъдна ферма, с лаборатория за анализ на качеството на семенната течност за изкуствено осеменяване; автопарк с машини; изкуствен сладководен басейн, в който се отглежда риба за спортен риболов; лозови масиви и винарна за производство на вино; колекционерско стадо с декоративни кокошки, токачки, пауни, фазани, пъдпъдъци.

В стопанството студентите от специалност зооинженерство се запознават с технологичните процеси в иновативната козевъдна ферма, в която се отглеждат кози от френската порода Боер (единствената порода кози, селекционирана за месо). 

Студентите по Агрономство се обучават в лозовите и лавандуловите масиви, а по Аграрно инженерство имат достъп до най-модерната техника в автопарка със селскостопански машини в стопанството.

Студентите по Рибовъдство и аквакултури се обучават в рибарника, където се отглежда риба за спортен риболов, както и в рибовъдната ферма в Йоаким Груево.