Ясни са ресорите на заместник-областните
Ясни са ресорите на заместник-областните / DarikNews.bg

Областният управител инж. Георги Ранов определя ресорите на двамата си заместници.

Мариана Кръстева ще отговаря за управление и провеждане на държавната политика на регионално ниво: устройство на територията, регионално развитие, здравеопазване, информационни и комуникационни технологии и електронно управление, образование, култура и туризъм.

Ясни са ресорите на заместник-областните
netinfo

Кръстева ще отговаря за провеждане на държавната политика в общините Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Николаево и Раднево, както и за контрола по законосъобразност на актовете и дейността на органите на местното самоуправление и местната администрация в посочените по-горе общини.

Маноил Манев ще отговаря за бедствия, аварии и катастрофи, транспорт и пътища, социална политика и заетост, екология, земеделие и гори, както и спорт.

Ясни са ресорите на заместник-областните
netinfo

Манев ще отговаря за провеждане на държавната политика в общините Гурково, Чирпан, Гълъбово, Братя Даскалови и Опан, както и за контрола по законосъобразност на актовете и дейността на органите на местното самоуправление и местната администрация в посочените по-горе общини.