Недоволни от новата стратегия за детето излизат на протест в Стара Загора

/ iStock/Getty Images
Протест срещу Националната стратегия за детето (НСД) организират недоволни граждани в Стара Загора. Стратегията за детето е в процес на обсъждане и все още няма правна стойност, но според организатора на протеста Ива Ангелкова документът поставя рамки, които нарушават семейните права и ценности.

Стратегията за детето не противопоставя правата на децата и родителите

Протестът е в понеделник
пред Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Стара Загора от 18 часа, а участниците в него ще заявят своето желание да участват в новото законодателство за защита на детето и да отменят, или преустроят стратегията.

Светият синод застана зад идеята за Стратегия за детето

В социалната мрежа е създадено събитие за протеста под надслов "Протест в защита на семейството", където е записано: 
"Да се обединим против налагането на чуждестранни порочни политики и практики!

Достатъчно си затваряхме очите за своеволията на властта. Няма да позволим да посегнат на най - милото ни - на нашите деца! Събираме се пред Регионална дирекция за социално подпомагане, за да защитим изконното си право на семейни ценности. Време ни е за Възраждане!"

Проектът на НСД е разработен в съответствие с целите и основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето, а именно: недопускане на дискриминация; най-добрите интереси на детето; право на живот, оцеляване и развитие и право на детето да бъде чуто и неговото мнение да бъде взето предвид.Родители се противопоставиха на новата стратегия за детето

Визията на новия стратегически документ е: „Всяко дете в България, на всеки етап от детството си, живее и развива своя потенциал в интегрирана здравословна, сигурна и насърчаваща развитието му среда, която гарантира неговите права и благосъстояние, при осигурена подкрепа на родителите и на професионалистите, които полагат грижа за децата“.

Мисията на Стратегията е мобилизирането, финансовото обезпечаване, интегрирането и насочването на усилията на държавните институции и на гражданското общество към подобряване на средата и към повишаване на жизнените шансове на всяко дете за реализация на неговите възможности.

"Ние сме отговорни родители и не желаем възпитанието на децата ни да се определя от закони, а не от семейните ценности. Ако детето ми иска да си направи обеца на носа, а аз не съм съгласна и забраня, това означава ли, че избора на детето е пренебрегнат и държавата трябва да вземе детето? ", посочи за пример Ива Ангелкова.