вода чаша вода
вода чаша вода / pixabay.com
“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Стара Загора съобщава на гражданите, обществените и болнични заведения, предприятия и фирми, че във връзка с отстраняването на авария на тласкателен водопровод от ПС „Землен“, ще бъде спряно водоподаването от  8.00 часа  до 17.00 часа на 27.09.2019 (петък)  на  следните населените места от община Раднево и община Гълъбово:
 
Гр. Раднево,  гр. Гълъбово, с. Тихомирово, с. Ковач, с. Диня, с. Знаменосец, с. Българене, с. Рисиманово, с. Константиновец, с. Бели Бряг, с. Любеново, с. Трояново, с. Ковачево, ТЕЦ 2, Рудник 2, с. Обручище, с. Мусачево, с. Медникарово, ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД, ЕЙ И ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД, „БРИКЕЛ“ ЕАД, ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО АД, РУДНИК „ТРОЯНОВО-3”
  
Спряна ще бъде водата и в следните  населените места от Община Нова Загора – Пет Могили, Новоселец и Радецки.
 
„В и К” ЕООД Стара Загора се извинява за причиненото неудобство и препоръчва на всички свои абонати да се съобразяват с въведените ограничения и не правят излишни презапасявания с питейна вода.