/ iStock/Getty Images
Премиера на книгата „Светът на детето“, издание на колектива на ДГ “Светлина“ ще има на 14 ноември, от 14:00 часа във фоайето на Държавна опера-Стара Загора.

ДГ "Светлина"

В книгата на 96 страници, в 4 раздела (“Светът на детето“, „Детето и светът на възрастните“, „Детето и светът на изкуството“ и „Клубове“) се представят 20 иновативни практики на учители в детската градина.

Кандидати за приемни родители преминаха обучение

„Основна цел на възпитателната работа според иновативната авторска програмна система на ДГ“Светлина“ е социализацията на детето и превръщането му в личност. Според авторите на иновативната система целта, заложена в стратегията, определя и визията на „Личностно ориентираният модел за формиране на детската личност, който включва:

ДГ "Светлина"

Емоционално и психическо благополучие на здраво и щастливо дете, екология на детството, познавателно развитие на детето, формиране на социални умения, формиране на комуникативни умения, стимулиране на детската креативност“, се казва в предговора на Йоанна Димитрова, директор на ДГ“Светлина“.

Празник за деца и кучета в Деня на Стара Загора

Книгата е написана под научното ръководство на доц.д-р Камелия Галчева от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, която от години консултира екологичното обучение на децата в „Светлина“.

ДГ "Светлина"

Красивата книга се издава от Рекламна къща „Акром“, Рая Енчева е автор на илюстрациите, а Пламена Ганева - на графичния дизайн и дизайн авторско лого. В книгата са описани интересни игри, сценарии за тържества, различни инициативи.

Четивото е полезно за учители в детски градини, студенти по педагогика и преподаватели във ВУЗ.