И Казанлък в проекта за енергийно обновяване?
И Казанлък в проекта за енергийно обновяване? / netinfo

Възможностите на живеещите в многофамилни жилища за кандидатстване по проект „Енергийно обновяване на българските домове" обсъждаха на съвместни срещи два дни представители на общинската администрация в Казанлък с домоуправители на многофамилни жилищни сгради в града.

Проектът, по който МРРБ работи бе представен обстойно пред заинтересованите. Те бяха запознати с конкретните изисквания на които следва да отговарят сградите, при кандидатстване по проекта, както и нужната преди това за подготовка предварителна документация.
Повод за срещите стана факта, че Казанлък е един от 36-те града в страната, избрани да кандидатстват по този проект. Той се реализира по ОП "Регионално развитие" с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.


На домоуправителите на сгради бе представена и статистика за ползите от енергийното обновяване на жилищата и конкретните икономии на средства за отопление, реализирани като следствие от енергийното обновяване.


Проектът за „Енергийно обновяване на българските домове" е на МРРБ , като осигурените безвъзмездно от европейски фондове средства в него са 50 милиона лева. За първи първи път се предоставя толкова голям публичен ресурс за жилищно саниране,. С тези средства ще могат да бъдат извършени енерго-ефективни мероприятия на близо 180 сгради в цялата страна. На практика около 6 100 апартамента ще могат да се възползват от тази безвъзмездна финансова помощ, която представлява 50% от стойността на енерго-ефективните мероприятия за всеки апартамент. Проектът ще се изпълнява в периода 2012-2015г. и в него ще бъдат приоритетно включени сгради или отделни входове от сгради, които са проектирани преди 26 Април 1999г.
За финансиране по проекта могат да кандидатстват сгради най-малко на по 3 етажа, с минимум 6 апартамента в сградата.

За да кандидатстват за средства по този проект най- важното условие за българските граждани, живеещи в многофамилни жилища е да имат създадено Сдружение на съсобствениците. За да е легитимно то трябва да е създадено от 67% от живеещите в съответната сграда.


Всички одобрени кандидатстващи за по програмата ще могат да получат безвъзмездно половината от общия размер на средствата, нужни за енергийното саниране на жилищата. Живеещите в многофамилните жилища ще могат да кандидатстват за част от тези пари за топлоизолация на сградата, подмяна на дограма, изграждане на локални инсталации за отопление. Отделно от тези средства към МРРБ е създаден и Фонд за жилищно обновяване, който е с капитал от 13 милиона лева. От този фонд гражданите, одобрени по проекта, ще могат да получават и нисколихвени кредити за поемане на другата половина от средствата за енергийното обновяване на сградите, при положение че не разполагат с целия нужен паричен ресурс. Лихвата на кредит от този фонд е 6,5% , за целия период и гратисен период на кредитиране от 6 месеца. Няма и такси за управление на кредита. Вече е избрана и банката, която ще отпуска тези кредити.
Средствата за енергийно обновяване не са разпределени по териториален принцип, т.е. няма определени средства за всеки един от 7-те района на страната. Финансиране ще получат заявления, подадени от цялата страна, по реда на постъпването им до изчерпване на средствата.
Затова времето до реалния старт на проекта, когато ще бъде възможно да се кандидатства, живеещите в режим на етажна собственост могат да използват за провеждане на Общи събрания и да набират нужните 2/3 съгласие за участие.
При положение, че живеещите в сградата предприемат мерки за кандидатстване по проекта и учредят Сдружение на съсобствениците, следват поредица други стъпки, преди самото кандидатстване: като стъпка първа е обследването на сградата от страна на представители на общината, които ще преценят доколко тя е подходяща за кандидатстване за средства от безвъзмездната помощ. Важно е сградата да е конструктивно устойчив, да няма закрити тераси и заградени общи площи и да има изготвен технически паспорт. За тази цел ще е необходим и депозит от Сдружението на съсобствениците, в размер на 500 лева. С тези пари ще се покриват именно разходите за обследването и изготвянето на техническия паспорт, който пък е ангажимент на проект- мениджъра. Кой ще е той, ще стане ясно след като МРРБ обяви финала на обществената поръчка за избор на проектни мениджъри. Тогава ще бъдат оповестени  и координатите на фирмата, към която желаещите ще могат да се обръщат за консултации и изготвяне на нужните за кандидатстване документи.


Като сериозен проблем при кандидатстването по този проект бе посочено решаването на въпроса от Сдружението на съсобствениците с неплатежоспособните съседи и празните апартаменти. За тях съответно Сдружението трябва да вземе решене и да поеме и разходите, разпределени върху тези апартаменти.


Повечето присъстващи на срещата домоуправители изразиха мнение, че като цяло програмата е добра, но не е за българските условия, където все още важи принципът :всеки се спасява сам, защото общата работа кучета я яли и където манталитетът ни е такъв, че имаме по две врати преди да влезем в домовете си.
Други пък твърдяха, че това енергийното обновяване на българските домове е приложимо по тази схема само за малки жилищни кооперации, в които живеят роднини или много близки съседи.
Сред мнителните имаше и мнения, че далеч по-евтино и бързо ще излезе енергийното саниране на сградата от самите съсобственици, ако между тях има сговор и си помогнат с труд .
Прекрасно е, в Европа така правят, но ние тук нямаме пари, бе тезата на част от реалистите.
Инициативата за поредицата срещи бе на общинското ръководство. Лично кметът на Казанлък Галина Стоянова представи проекта пред домоуправителите.