сесия
сесия / община Стара Загора
По време на априлското заседание на Общинския съвет в Стара Загора беше създадена Постоянна комисия по политика за управление на общинските дружества при Общински съвет Стара Загора, но след проведени дебати не беше одобрен нейния състав.

Общинските съветници  определиха представители на Община Стара Загора в общите събрания на „Индустриална зона Загоре“ АД и УМБАЛ ”Проф. д-р Стоян Киркович” АД.

На две четения бяха одобрени изменения и допълнения в Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора. С 48 гласа „За“ бяха подкрепени нa второ четене и промени  в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено  дете на територията на община Стара Загора.

На първо четене бяха приети промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както и новосъздадената Наредба за реда и условията за пътуване с обществен градски и междуселищен транспорт по основни автобусни и тролейбусни линии на територията на Община Стара Загора, изпълнявани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД.

Двама нови общински съветници- Анелия Асенова и Мехмед Зейнел  положиха клетва на днешното редовно заседание на Общински съвет- Стара Загора. Те влизат на местата съответно на Диан Димитров от ГЕРБ и Тунджай Йозтюрк от ДПС. Димитър Съртонев се отказа от мястото си в местния парламент и на негово място ще влезе следващия в листата-Гочо Карагьозов.